کشف کردم که هزار نوع چسب ساخته اند برای چسباندن چیزهای بی ربط به هم . چسب شیشه و سنگ ، چسب چوب و آهن ، چسب کاغذ و سنگ و صدها نوع چسب فوری و قطره ای و کیلویی و قس علی هذه ! به گمانم این روزها چسبی برای آب و باد و آفتاب و بو هم خواهند ساخت...

همه چیز را میتوان به هم چسباند، الا آدم های بی ربط را.  چسب آدم ها هنوز ساخته نشده

(برگرفته از وب یه دوست)

(حرف دلم بود خواستم شما هم بخونید)

/ 1 نظر / 17 بازدید
مرگ آرزو

آدم نه چسب داریم بدجور برا اینا هیچ چسبی اثر نخواهد داشت[چشمک]